top of page

איזור לקוחות - קישורים שימושיים

MATE_13.jpg

קביעת פגישה פיזית בת 60 דקות

פרוגרמה לתוספת מגורים עם היתר

הדגמה לחתימה דיגיטלית

מדלן
 

קביעת פגישה מקוונת בת 30 דקות

דף אקסל תקציב לדוגמה

הפקת נסח טאבו מפנקס המקרקעין

סקר שביעות רצון -באמצע תהליך

פרוגרמה אדריכלית
 

מסמכים נדרשים לבקשת היתר

הפקת מסמכי בית משותף

סקר שביעות רצון -בסוף התהליך

bottom of page