top of page

בית משפחת כהן, רמת השרון

שני בתי מגורים כ- 440 מ״ר +270 מ״ר על מגרש של כ-700 מ״ר

האתגר של יצירת בית מגורים בריא במגרש צר מאוד עם חזית אורך לדרום נבחן בחלופות רבות.


חזית צרה מאוד מהרחוב עם מסה שמחברת ויזואלית את הפונקציות השונות עם המגרש.

במבט מכניסת הולכי הרגל, ישנה שבירת מסות נוספת כדי לייצר תחושה של כניסה למבנה באופן אינטואיטיבי ולמנוע תחושה של אפקט הטונל.


האיזורים הפרטיים תוכננו בניתוק חומרי מהחללים הציבוריים.


השתמשנו בסקיילייט ארוך בגג המבנה שמהווה מקור אור וחום ששוטף את חלל הפנים עד המרתף דרך המדרגות.

בלחיצת כפתור הסקיילייט מהווה איוורור איכותי וטבעי לכל החללים של הבית ומהווה חיבור טבעי אל החוץ.


הדמיות: 3D studio

תמונות מהפרוייקט

bottom of page