top of page

בית משפחת קליין, בקוע

בית מגורים כ-250 מ"ר בשתי קומות על מגרש של 550 מ״ר

כשמחלקים לאזורים את המיקומים הנכונים של הפונקציות, המיקום הטוב ביותר לחלל המגורים הוא בדרום.

בחורף הדרום מאפשר לקבל חום מהשמש, כשהיא נמוכה ובקיץ הכי קל להצליל אותה כיוון שהשמש גבוהה. ניצלנו את המגרש על מנת שנוכל לנצל את מלוא הפוטניאל של השטח.


בשיתוף עם אדריכל רם קפלן


תמונות מהפרוייקט

bottom of page