top of page

משרדי אנדרומדה

כ-150 מ״ר משרדים

תכנון מוקפד ומהודק, קיר כח שמזכיר את סיפור אנדרומדה ומסתיר את איזור השירות.


לב משרדי אנדרומדה תוכנן כך שהמטבח מהווה מפגשים וחיבורים בין משתמשי המקום.

פסי התאורה שיודעים ׳לטפס׳ מהקיר אל התקרה ובחזרה מייצרים ליווי תנועתי למשרדים ומאפשרים לעיצוב להיות חלק מההליכה.


החללים עוצבו במבטים פתוחים אל הנוף והאור ומצד שני מחיצות שמקנות פרטיות לכל משרד.


המרפסת מהווה איוורור טבעי ואיכותי לכל המשרדים לכן השארנו אותה כפונקציה בפני עצמה והיא מלווה במבט מהכניסה הראשית לאורך כל המשרדים.


מחיצות הזכוכית שמהוות לא רק חיבור לחוץ ולנוף אלא גם החדרת אור טבעי לעומק המשרדים.
צילום: עמית גושר

תמונות מהפרוייקט

bottom of page